НОВИНИ ШКОЛИ

АФIША

Зарахування дітей до першого класу

Шановні батьки! Цього року Міністерство освіти та науки України розробило

новий Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Які документи слід подати і коли для зарахування дитини до першого класу?

  І. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи:

  1)копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувачаосвіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

  2)оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової

документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» подаються до відповідногозакладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

   У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

      До 31 травня заяви та документи можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

   У разі наявності та за бажаннямодного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

      ІІ. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, але батьки можуть подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

   ІІІ.Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому класі, то не пізніше 01 червня видається наказ про зарахуванняусіх дітей.

      Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Якщо у вас виникли питання щодо зарахування дитини до першого класу,

роз’яснення можна отримати за телефонами:‎

(067)535-50-80, (‎067)271-24-16, 780-780 (телефон гарячої лінії).


Прес-служба Департаменту освіти