Розклад початкової школи (2)

1-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Математика

Фізична культ.

Основи здоров.

Математика

Англ. мова

Трудове навчання

Фізична культура

Природознавство

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Математика

Образотв. мист.

 

Природознавство

Навч. грамоти Навч. грамоти

Музичне мист.

Індив. заняття

 

Математика

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Хореографія

 

1-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навч. грамоти

Математика

Навч. грамоти

Образотв. мист.

Індив. заняття

Навч. грамоти

Фізична культура

Математика

Англійська мова

Основи здоров’я

 

Математика

Навч. грамоти

Хореографія

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Природознавство

Трудове навчан.

Музичне мистецтво

Навч. грамоти Математика

Фізична культ.

Природознавство

 

1-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Математика

Природознав.

Хореографія

Природознавство

Математика

Фізична культура

Основи здоров’я

Образотв. мист.

 

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Математика

Трудове навчання

 

Навч. грамоти

Англійська  мова

Музичне мист.

Навч. грамоти

Індив. заняття

Навч. грамоти

Навч. грамоти

Математика

Фізична культура

2-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Укр. мова

Музичне мист.

Математика

Англ. мова

Основи здоров’я

Літ. читання(рос.)

Російська мова

Інформатика

Образотв. мист.

Фізична культура

Укр. мова

Математика

Літ. чит. (рос.) Англ. мова

Природознавство

 

Російська мова

Математика

Укр .мова

Фізична культура

Трудове навчання

Літ. чит. (рос.)

Математика

Рос. мова

Природознавство

Хореографія

 

2-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Укр. мова

Математика

Англ. мова

Музичне мист.

Літ. читання

Інформатика

Математика

Літ. читання Природознавство

Трудове навчання

Математика

Англ. мова

Укр.мова.

Хореографія

Літ. читання

Укр. мова

Математика

Природознавство

Образотв. мист.

Фізична культура

Фізична культура

Математика

Укр. мова

Літ. читання Основи здоров’я

 

2-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Математика

Англ. мова

Музичне мист.

Укр. мова

Основи здоров’я

Математика

Інформатика

Образотв. мист.

Літ. читання

Природознавство

 

Укр. мова

Математика

Англ. мова Фізична культура

Літ. читання

Укр. мова

Фізична культура

Математика

Літ. читання

Трудове навчання

Літ. читання

Математика

Хореографія

Укр. мова

Природознавство

 

3-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Математика

Літ.чит/Рос.мова

Англійська мова

Природознавство

Музичне мистецтво

Математика

Я у світі

Англійська мова

Російська мова

Літ. чит. (рос.)

Хореографія

 

Літ.чит. (укр.)

Укр. мова

Математика  Основи здоров.

Фізична культура

Математика

Інформатика

Російська мова

Літ. чит.(рос.)

Образотв. мист.

Літ. чит.(укр.)

Фізична культ.

Укр. мова

Природознав.

Трудове навч.

3-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Літ. читання

Математика

Фізична культ.

Укр. мова

Основи здоров.

Літ. читання

Образотв. мист.

Природознавство Математика

Англійська  мова

Індив. заняття

Укр. мова Математика

Літ. читання 

Я у світі

Хореографія

 

Укр. мова Математика

Інформатика

Трудове навч.

Англійська мова

Літ.чит/Укр.мова

Природознавство

Математика

Фізична культура

Музичне мист.

 

3-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Літ. читання

Фізична культ.

Математика

Укр. мова

Англ. мова

 

Математика

Літ. читання

Хореографія Трудове навчання

Природознавство

Індив. заняття

 

Літ. читання

Математика

Фізична культура Укр. мова

Природознавство

 

Інформатика

Математика

Літ. читання

Я у світі Образотв. мист.

 

Математика

Англ. мова

Музичне мист.

Укр. мова

Основи здоров’я

4-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

Літ. чит. (укр)

Укр.мова

Фізична культ.

Математика Основи здоров.

 

Літ. чит. (рос)

Російська  мова

Математика

Фізична культура

Природознавство

 

Літ. чит. (укр.)

Укр.мова

Математика

Англійська  мова

Інформатика

Трудове навчання

 

Літ.чит ( рос.)

Російська мова

Музичне мист.

Фізична культура

Образотв. мист.

 

Я у світі

Рос. мов/літ.чит

Математика

Природознавство

Англійська мова

 

4-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

Літ. читання

Математика

Англійська мова

Природознавство

Образотв. мист.

Я у світі

 

 

Математика

Природознавство

Укр. мова

Фізична культура

Основи здоров’я

Літ. читання

Математика

Інформатика

Укр. мова

Трудове навчання

 

Літ. читання

Математика

Укр. мова

Музичне мист.

Фізична культура

 

Укр.мова

Математика

Фізична культ.

Англійська мова

Літ. читання

 

4-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

 

Математика

Укр. мова

Літ. читання

Основи здоров.

Образотв. мист.

 

 

Математика

Укр. мова

Літ читання

Природознавство

Фізична культура

 

Математика

Укр.мова

Літ. читання

Інформатика

Англійська мова

Я у світі

 

 

Музичне мист.

Математика

Укр. мова

Природознавство

Фізична культура

 

Математика

Літ читання

Англійська  мова

Фізична культура

Трудове навчання