Навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності

6 лютого відбулося навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності педагогічного колективу та адміністративно-технічного персоналу.

Працівники школи ознайомилися з основними положеннями законодавства України про працю та про охорону праці; технікою безпеки та  видами відповідальності за її невиконання; поняттями травматизм, види травматизму та шляхи його недопущення; пожежною та радіаційною безпекою; безпекою дорожнього руху; наданням першої невідкладної долікарської допомоги.

Після проходження навчання працівниками школи були складені екзамени.

Професійне здоров’я людини є необхідною умовою її активної життєдіяльності, реалізації, розвитку творчого потенціалу. Тому проблема збереження і зміцнення здоров’я повинна бути однією з пріоритетних.