Розклад уроків початкової школи

1-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Фізична культура

Основи здоров'я

Математика

Англійська мова

Трудове навчання

Фізична культура

Природознавство

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Образотворче мистецтво

 

Природознавство

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Музичне мистецтво

Індивідуальні заняття

Математика

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Хореографія

 

1-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навчання грамоти

Математика

Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Індивідуальні заняття

Навчання грамоти

Фізична культура

Математика

Англійська мова

Основи здоров’я

Математика

Навчання грамоти

Хореографія

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Природознавство

Трудове навчання

Музичне мистецтво

Навчання грамоти

Математика

Фізична культура

Природознавство

 

1-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Природознавство

Хореографія

Природознавство

Математика

Фізична культура

Основи здоров’я

Образотворче мистецтво

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Трудове навчання

 

Навчання грамоти

Англійська  мова

Музичне мистецтво

Навчання грамоти

Індивідуальні заняття

Навчання грамоти

Навчання грамоти

Математика

Фізична культура

2-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Музичне мистецтво

Математика

Англійська мова

Основи здоров’я

Літературне читання (рос.)

Російська мова

Інформатика

Образотворче мистецтво

Фізична культура

Українська мова

Математика

Літературне читання (рос.)

Англійська мова

Природознавство

Російська мова

Математика

Українська мова

Фізична культура

Трудове навчання

Літературне читання (рос.)

Математика

Російська мова

Природознавство

Хореографія

2-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Англійська мова

Музичне мистецтво

Літературне читання

Інформатика

Математика

Літературне читання

Природознавство

Трудове навчання

Математика

Англійська мова

Українська мова

Хореографія

Літературне читання

Українська мова

Математика

Природознавство

Образотворче мистецтво

Фізична культура

Фізична культура

Математика

Українська мова

Літературне читання

Основи здоров’я

2-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

Математика

Англійська мова

Музичне мистецтво

Українська мова

Основи здоров’я

Математика

Інформатика

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Природознавство

Українська мова

Математика

Англійська мова

Фізична культура

Літературне читання

Українська  мова

Фізична культура

Математика

Літературне читання

Трудове навчання

Літературне читання

Математика

Хореографія

Українська мова

Природознавство

3-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Математика

Літерат.чит/Російська мова

Англійська мова

Природознавство

Музичне мистецтво

Математика

Я у світі

Англійська мова

Російська мова

Літературне читання (рос.)

Хореографія

Літературне читання (укр.)

Українська мова

Математика 

Основи здоров'я

Фізична культура

Математика

Інформатика

Російська мова

Літературне читання (рос.)

Образотворче мистецтво

Літературне читання (укр.)

Фізична культура

Українська мова

Природознавство

Трудове навчання

3-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Літературне читання

Математика

Фізична культура

Українська мова

Основи здоров'я

Літературне читання

Образотворче мистецтво

Природознавство

Математика

Англійська  мова

Індивідуальні заняття

Українська мова

Математика

Літературне читання 

Я у світі

Хореографія

 

Українська мова

Математика

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова

Літерат.чит/Українська мова

Природознавство

Математика

Фізична культура

Музичне мистецтво

 

3-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

Літературне читання

Фізична культура

Математика

Українська мова

Англійська мова

 

Математика

Літературне читання

Хореографія

Трудове навчання

Природознавство

Індивідуальні заняття

Літературне читання

Математика

Фізична культура

Українська мова

Природознавство

 

Інформатика

Математика

Літературне читання

Я у світі

Образотворче мистецтво

 

Математика

Англійська мова

Музичне мистецтво

Українська мова

Основи здоров’я

4-А

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

Літературне читання (укр.)

Українська мова

Фізична культура

Математика

Основи здоров'я

 

Літературне читання (рос.)

Російська  мова

Математика

Фізична культура

Природознавство

 

Літературне читання (укр.)

Українська мова

Математика

Англійська  мова

Інформатика

Трудове навчання

Літературне читання (рос.)

Російська мова

Музичне мистецтво

Фізична культура

Образотворче мистецтво

 

Я у світі

Російська мова/літерат.чит

Математика

Природознавство

Англійська мова

 

4-Б

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

Літературне читання

Математика

Англійська мова

Природознавство

Образотворче мистецтво

Я у світі

 

Математика

Природознавство

Українська мова

Фізична культура

Основи здоров’я

Літературне читання

Математика

Інформатика

Українська мова

Трудове навчання

 

Літературне читання

Математика

Українська мова

Музичне мистецтво

Фізична культура

 

Українська мова

Математика

Фізична культура

Англійська мова

Літературне читання

 

4-В

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

 

Математика

Українська мова

Літературне читання

Основи здоров'я

Образотворче мистецтво

 

Математика

Українська мова

Літературне читання

Природознавство

Фізична культура

Математика

Українська мова

Літературне читання

Інформатика

Англійська мова

Я у світі

 

Музичне мистецтво

Математика

Українська мова

Природознавство

Фізична культура

Математика

Літературне читання

Англійська  мова

Фізична культура

Трудове навчання