ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2018 рік

                                         
                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2018 рік
    24830485 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області  
    ( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації )  
    39600, Полтааська обл., м. Кременчук, автозаводський р-н, вул. радянська, 12  
    ( найменування міста, району, області )  
    Вид бюджету Никифоренко В.М. ,
    код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської ,
    код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету   ,
    (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ).
     
                                        (грн.)
  Найменування Код Разом спеціальний
фонд
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ*
Інші надходження**
  назва інших
надходжень за видами
  разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами
  25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 3900,00 3900,00 - - 3700,00 200,00 - - - - - - - -
  Надходження коштів до спеціального фонду бюджету Х 3900,00 3900,00 - - 3700,00 200,00 - - - - - - - -
  Фінансування*** Х - - Х Х Х Х - Х Х Х Х - - -
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
КРЕДИТІВ - усього
Х 3900,00 3900,00 - - 3700,00 200,00 - - - - - - - -
  ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3900,00 3900,00 - - 3700,00 200,00 - - - - - - - -
  Оплата праці 2110 - - - - - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 - - - - - - - - - - - - - -
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - - - - - - - - - - - - -
  Нарахування на оплату праці 2120 - - - - - - - - - - - - - -
  Використання товарів і послуг 2200 3600,00 3600,00 - - 3400,00 200,00 - - - - - - - -
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2200,00 2200,00 - - 2000,00 200,00 - - - - - - - -
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Продукти харчування 2230 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 800,00 800,00 - - 800,00 0,00 - - - - - - - -
  Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 600,00 600,00 - - 600,00 0,00 - - - - - - - -
                                         
                                         
  Оплата теплопостачання 2271 300,00 300,00 - - 300,00 - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання та водовідведення 2272 100,00 100,00 - - 100,00 - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 200,00 200,00 - - 200,00 - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм 2280 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Стипендії 2720 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Інші поточні видатки 2800 300,00 300,00 - - 300,00 0,00 - - - - - - - -
  КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
                                         
                                         
  Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - - - - - -
  Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - - - - -
                                         
  Директор     Никифоренко В.М.  
    (підпис) (ініціали і прізвище)  
  Головний бухгалтер     Попова Т.А.  
    (підпис) (ініціали і прізвище)  
  М.П. 29 грудня 2017 р.                              
      ( число, місяць, рік)                              
  * Плануються за наявності підстав.
** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.
*** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.