ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік_1

                               
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року N 1220)
                      Затверджений у сумі: Одинадцять мільйонів дев’ятсот дві тисячі п’ять грн. 00 коп. ( 11902005 грн. )
                     
                      (сума словами і цифрами)
                      Заступник директора департаменту освіти-начальник управління
                      (посада)
                        Михайленко С.О.
                      (підпис) (ініціали і прізвище)
                      12 січня 2018 р.
                      ( число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
        на 2018 рік        
  24830485 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області  
  ( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )  
  39600, Полтааська обл., м. Кременчук, автозаводський р-н, вул. радянська, 12  
  ( найменування міста, району, області )  
  Вид бюджету Никифоренко В.М. ,
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 - Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради ,
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету   ,
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
  (грн.)
                               
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом
на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 640795,00 640297,00 639687,00 640561,00 896411,00 1480246,00 441149,00 363457,00 641153,00 641345,00 641048,00 668165,00 8334314,00
Нарахування на оплату праці 2120 142034,00 141925,00 141790,00 141982,00 198793,00 328310,00 97602,00 80401,00 142114,00 142155,00 142089,00 148110,00 1847305,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00
Продукти харчування 2230 40356,00 62085,00 46565,00 62086,00 52772,00 3533,00 0,00 0,00 67415,00 64044,00 67415,00 64043,00 530314,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 12450,00 85600,00 80950,00 16200,00 15240,00 13750,00 8500,00 7700,00 15300,00 110030,00 102305,00 51992,00 520017,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 900,00 0,00 400,00 0,00 3340,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 * 31531,00 85652,00 67546,00 71796,00 74435,00 55730,00 71930,00 39285,00 48681,00 39276,00 40263,00 37590,00 663715,00
УСЬОГО   868166,00 1015559,00 978038,00 932625,00 1238651,00 1882109,00 619181,00 491843,00 915563,00 996850,00 993520,00 969900,00 11902005,00
                               
Директор       Никифоренко В.М.  
  (підпис)   (ініціали і прізвище)  
Головний бухгалтер       Попова Т.А.  
  (підпис)   (ініціали і прізвище)  
М.П.** 29 грудня 2017 р.                      
    ( число, місяць, рік)                      
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.