ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік_3

                               
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року N 1220)
                      Затверджений у сумі: Двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят сім грн. 00 коп. ( 28687 грн. )
                     
                      (сума словами і цифрами)
                      Заступник директора департаменту освіти-начальник управління
                      (посада)
                        Михайленко С.О.
                      (підпис) (ініціали і прізвище)
                      12 січня 2018 р.
                      ( число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
        на 2018 рік        
  24830485 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області  
  ( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )  
  39600, Полтааська обл., м. Кременчук, автозаводський р-н, вул. радянська, 12  
  ( найменування міста, району, області )  
  Вид бюджету Никифоренко В.М. ,
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 - Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради ,
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету   ,
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0613242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
  (грн.)
                               
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом
на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 - - - - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 - - - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 - 2127,00 3215,00 2411,00 3215,00 4958,00 - - 3275,00 3108,00 3272,00 3106,00 28687,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 * - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО   0,00 2127,00 3215,00 2411,00 3215,00 4958,00 0,00 0,00 3275,00 3108,00 3272,00 3106,00 28687,00
                               
Директор       Никифоренко В.М.  
  (підпис)   (ініціали і прізвище)  
Головний бухгалтер       Попова Т.А.  
  (підпис)   (ініціали і прізвище)  
М.П.** 29 грудня 2017 р.                      
    ( число, місяць, рік)                      
** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.