Звітування директора Кременчуцької ЗОШ №20 Никифоренка В.М. на конференції педагогічного колективу, батьківської громади, ради школи та громадськості 5 червня 2018 р.

 
Шановні присутні! Закінчується черговий навчальний рік.
 Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора  школи протягом 2017-2018 н.р.  З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність  в роботі школи, залучення громадськості  до співпраці.
   Як директор школи, у своїй діяльності  протягом звітного періоду, я керувалася  Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх  працівників школи, колективним договором, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед  педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.
 На початок 2017-2018 н.р. у школі навчалось 853 учні. На кінець ІІ семестру - 857 учнів. З них 5 учнів – навчалося на індивідуальному навчанні. Учні 1 класів протягом навчального року відповідно до наказу МОН України від 21.08 2013 № 1222, оцінювалися вербально, так само за рішенням педагогічної ради № 1 від 30.08.2017 р. оцінювалися учні 2-х класів. Це – 184 учні. У початковій школі у 12 класах навчалося 359 учнів, у основній школі в 16-и класах – 433 учні, у старшій школі в 2-х класах навчалося 64 учні.
28 учнів 11 класу ( 1 учень звільнений) з 22.05.2018. по 08.06.2018р. здаватимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а саме:

 

22.05.2018 року математику – 4 учні;
24.05.2018 року українську мову і літературу – 28 учнів;
01.06.2018 року англійську мову – 9 учнів;
04.06.2018 року біологію – 11 учнів;
06.06.2018 року історію України – 24 учня;
08.06.2018 року географію – 8 учнів;
 
Минулого року 26 учнів 11 класу здавало державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання і отримали такі результати:
 
українська мова і література – 26 учнів: початковий рівень – 1 учень;
середній рівень – 1 учень;
достатній рівень – 14 учнів;
 
історія України – 15 учнів: середній рівень – 10 учнів;
достатній рівень – 5 учнів;
 
математика - 11 учнів: початковий рівень – 2 учні;
середній рівень – 9 учнів;
 
біологія - 10 учнів: початковий рівень – 1 учень;
середній рівень – 6 учнів;
 
достатній рівень – 3 учні;
географія – 2 учні: середній рівень – 1 учень;
достатній рівень – 1 учень;
 
англійська мова – 14 учнів: початковий рівень – 4 учні;
середній рівень – 6 учнів;
достатній рівень – 4 учні;

 

 

Результати навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за 2017-2018 н.р.

Клас

К-ть учнів

Високий рівень

%

Високий і достатній рівні

%

Початковий рівень

%

3

90

15

17%

45

50%

4

4%

 

4

85

16

19%

37

44%

2

2%

 

Результати навчальних досягнень учнів основної та старшої школи за 2017-2018 н.р.

Клас

К-ть учнів

Високий рівень

%

Високий і достатній рівні

%

Початковий рівень

%

5

110

11

10%

45

42%

7

6%

6

82

3

4%

27

21%

10

12%

7

85

1

1%

13

16%

24

28%

 

8

73

4

5%

18

21%

17

23%

9

83

4

5%

26

23%

7

8%

10

36

-

-

16

42%

1

4%

11

29

2

7%

7

18%

1

3%

 

Загалом по школі: високий рівень навчальних досягнень має 56 учнів, це 7%(+1%)

високий та достатні рівні 234 учні, це 27% (+2%)

початковий рівень 73 учні, це 9%(+1%)

 

Якісний показник навченості учнів початкової школи за 2017-2018 н.р. за деякими предметами:

Предмет

Класи

К-ть учнів

ЯПН(%)

Українська мова

3-4

176

75%

Літературне читання

3-4

176

86%

Математика

3-4

176

70%

 

Якісний показник навченості учнів основної та старшої школи за 2017-2018 н.р. за деякими предметами:

Предмет

Класи

К-ть учнів

ЯПН (%)

Укр. мова

5-11

498

66%

Укр. література

5-11

498

68%

Англійська мова

5-11

498

72%

Математика

5- 6

192

65%

Алгебра

7-11

306

58%

 

Геометрія

7-11

306

60%

Історія України

5-11

498

72%

Географія

6-10

359

67%

Біологія

6-11

388

78%

Фізика

7-11

306

68%

Хімія

7-11

306

64%

 

 

Рейтинг класів за підсумками 2017-2018 н.р.

 

Клас

Класний керівник

ЯПН (%)

Клас

Класний керівник

ЯПН (%)

3-А

Сенаторова Л.Ф.

80

7-А

Войтенко О.А.

65

3-Б

Кобець І.В.

77

7-Б

Компанієць Ю.В.

74

3-В

Лебедєва С.О.

76

7-В

Сердюк В.М.

69

4-А

Шевчук Л.В.

76

8-А

Матієнко Ю.М.

70

4-Б

Титаренко Л.В.

77

8-Б

Крикунова Н.М.

67

4-В

Корольова О.В.

78

8-В

Авдєєва Ю.М.

60

5-А

Яценко М.В.

76

9-А

Арутюнова О.С.

73

5-Б

Косимчук О.В.

74

9-Б

Демяненко Т.А.

70

5-В

Ломоносова О.І.

67

9-В

Варич Т.Г.

59

5-Г

Зубченко Т.В.

71

10

Самарська Р.Г.

72

6-А

Войтенко О.А.

73

11

Галаган Н.М.

78

6-Б

Лєлєкова О.Л.

75

 

 

 

6-В

Лукашенко С.В.

68

 

 

 

 


 

Протягом минулого навчального року навчально-виховний процес забезпечували 57 педагогічних працівників. Із них : 32 - спеціалісти вищої категорії, 12 - І категорії, 6 - ІІ категорії, 7 – спеціалістів. 6 учителів школи мають звання «Учитель-методист», 11 - «Старший учитель», 1 учитель нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Коберник В.С., Погоріла Н.М., Титаренко Л.В., Корольова О.В., Матієнко Ю.М., Арутюнова О.С. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, у яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. У звітному році було атестовано 7 педагогічних працівників: Дем’яненко Тетяна Анатоліївна, учитель історії; Довга Олена Юріївна, учитель української мови і літератури; Крикунова Наталія Михайлівна, учитель української мови і літератури; Лєлєкова Олена Леонідівна, учитель географії; Погоріла Наталія Миколаївна, учитель трудового навчання; Севастьянова Лілія Іванівна, учитель початкових класів; Шевчук Лідія Вікторівна, учитель початкових класів.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід. Учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні учителі ШМО, члени атестаційної комісії І рівня. Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Звіти про роботу над дидактичною проблемою заслуховувалися на засіданнях методичних об’єднань. Усі учителі підтвердили відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Погоріла Н.М., Довга О.Ю., Лєлєкова О.Л. відповідають педагогічному званню «старший учитель». Шевчук Л.В., Крикунова Н.М. відповідають педагогічному званню «учитель-методист».

Результативність участі школярів у міських і обласних предметних олімпіадах, конкурсах зростає у порівнянні з минулими навчальними роками. Про рівень підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах і конкурсах свідчать такі перемоги у 2017-2018 начальному році: 32 місця у міських олімпіадах (І м. - 4 учні, ІІ м.-14 учнів, ІІІ м. – 14 учнів)., 2 місця в обласних олімпіадах.

У порівнянні з минулим навчальним роком показали кращі результати команди з географії, трудового навчання, української мови та літератури інформаційних технологій, англійської мови, фізики.

Кількість призових місць:

 • з географії – 3,

 • з хімії – 3,

 • з історії – 2;

 • трудове навчання – 4;

 • з української мови та літератури – 3;

 • з біології – 3;

 • з інформаційних технологій – 3;

 • з російської мови та літератури – 2;

 • з англійської мови – 2;

 • з математики – 1;

 • з екології – 2;

 • з правознавства – 2;

 • з астрономії –1;

 • з фізики – 1.

 

На підставі рішень предметних журі переможцями та призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали такі учні:

 

Історія:

ІІ місце Шевченко Дмитро, 8-В кл. (учитель Дем’яненко Т.А.)

ІІ місце Кривець Євгенія, 9-Б кл. (учитель Дем’яненко Т.А.)

 

Інформаційні технології

І місце Чорний Максим, 9-Б клас (учитель Пінчук Я. С.)

ІІ місце Мілько Євген, 11 клас (учитель Адаменко В. І.)

ІІІ місце Дніпровський Андрій, 8-Б клас (учитель Пінчук Я. С.)

 

Трудове навчання:

ІІ місце Капелька Анна, 10 кл. (учитель Лукашенко С.В.)

ІІ місце Кулікова Анастасія, 9-Б кл. (учитель Погоріла Н.М.)

ІІІ місце Бєлоусова Анастасія, 8-Б кл. (учитель Погоріла Н.М.)

ІІІ місце Кушнір Володимир, 9-Б кл. (учитель Ісай В.В.)

 

Українська мова та література

ІІ місце – Шкурапет Олександра, 7-Б клас (учитель Герко І. М.)

ІІІ місце Кулікова Анастасія, 9-Б клас (учитель Крикунова Н.М.)

ІІІ місце –Кохно Дарина , 11 клас (учитель Довга О.Ю.)

 

Правознавство

ІІ місце – Мурзак Дарія , 9-А клас (учитель Сердюк В. М.)

ІІ місце – Трембач Дарина, 10 клас (учитель Сердюк В. М.)

 

Біологія

ІІ місце – Гончук Марина , 9- В клас (учитель Самарська І.А.)

ІІ місце – Дніпровський Андрій, 8-Б клас (учитель Малько Т.А.)

ІІІ місце – Левченко Карина , 10 клас (учитель Самарська І.А.)

 

Астрономія

І місце – Мілько Євген , 11 клас (учитель Ломоносова О.І.)

 

Російська мова та література

ІІ місце –Кохно Дарина , 11 клас (учитель Войтенко О.А.)

ІІІ місце – Бєлкіна Дар’я , 10 клас (учитель Арутюнова О.С.)

 

Екологія

ІІІ місце –Левченко Карина, 10 клас (учитель Самарська І.А.)

ІІІ місце – Ніценко Оксана, 11 клас (учитель Самарська І.А. )

 

Математика

ІІ місце - Чорний Максим, 9-Б клас (учитель Самарська Р.Г.)

 

Англійська мова

ІІІ місце – Куценко Єлизавета, 10 клас (учитель Горбань Т.І.)

ІІІ місце – Кохно Дарина , 11 клас (учитель Білоножко О.В.)

 

Географія:

І місце - Бєлоусова Анастасія, 8-Бкл. (учитель Лєлєкова О.Л.)

І місце - Мілько Євген, 11 кл. (учитель Галаган Н.М.)

ІІ місце - Маширова Анна, 9-В кл. (учитель Галаган Н.М.)

 

Хімія:

ІІ місце - Шкурапет Олександра, 7-Б кл. (учитель Костогриз Т.В.)

ІІІ місце - Дніпровський Андрій, 8-Б кл. (учитель Самарська І.А.)

ІІІ місце - Левченко Карина, 10 кл. ( учитель Костогриз Т.В.)

 

Фізика:

ІІІ місце – Шкурапет Олександра, 7-Б клас (учитель Ломоносова О. І.)

 

 

Переможцями І (обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 2017-2018 н.р. стали 2 учні:

 

1

11

клас

Мілько Євгеній

географія

І місце

2

9-Б

клас

Чорний Максим

інформаційні технології

ІІІ місце

 

 Велику роботу щодо залучення обдарованих учнів до участі в олімпіадах провели педагоги нашої школи: Галаган Н.М., Войтенко О.А., Арутюнова О.С., Крикунова Н.М., Адаменко В.І., Пінчук Я.С., Самарська Р.Г., Самарська І.А., Костогриз Т.В., Сердюк В.М., Дем’яненко Т.А., Лукашенко С.В., Погоріла Н.М., Герко І.М., Довга О.Ю., Білоножко О.В., Горбань Т.І., Малько Т.А., Лєлєкова О.Л., Ісай В.В., Ломоносова О.І.
 У цьому році учні нашої школи взяли активну участь у Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру» (усього учасників - 50, 10 учнів отримали сертифікат «Добрий», 36 учнів - сертифікат «Учасника»), з географії «Геліантус» (сертифікат «Учасника» отримали 20 учнів, Диплом ІІІ ступеня – 1 учень), у Міжнародній грі «Sunflover» (усього учасників - 91, Диплом ІІ ст. регіонального рівня отримав 1 учень, Диплом ІІІ ст. регіонального рівня – 1 учень,  переможці на шкільному рівні – 45 учнів, сертифікат учасника - 44 учні).
 Галаган Н.М., учитель географії, посіла ІІІ місце в конкурсі з географії «Геліантус - вчитель» і нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.
 Традиційно  на початку березня проходить конкурс читців поезій Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч він пройшов у нашому місті 14 березня під гаслом "Живи, Кобзарю, в пам'яті людській". Учні нашої школи охоче взяли участь і вшанували пам'ять великого Кобзаря. За результатами міського конкурсу Стадник Поліна, учениця 5-Б класу, посіла І місце у віковій категорії від 10 до 14 років.
 Учениця 1-Б класу Термус Олександра отримала диплом учасника міського конкурсу читців у віковій категорії від 6 до 9 років.
Підготуватися до виступу та в повній мірі проявити свій талант учням допомогла завідуюча бібліотечно-методичним центром Ткаченко Любов Іванівна.
 З метою виховання почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини учні нашої школи взяли участь в ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та конкурсі з української мови імені Петра Яцика.
За результатами міського конкурсу імені Тараса Шевченка Кохно Дарина, учениця 11 класу, посіла ІІ місце, учитель Довга О.Ю.; Кулікова Анастасія, учениця 9-Б класу, посіла ІІІ місце, учитель Крикунова Н.М.
 За результатами конкурсу з української мови імені Петра Яцика Кузик Ольга, учениця 6-В класу, посіла ІІІ місце, учитель Матієнко Ю.М.
 Методична робота у школі здійснюється відповідно до законодавчих, нормативно – правових документів про школу та Положення про методичну роботу, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №190о/д від 11.09.2017 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018н.р.» та спрямована на реалізацію методичної проблеми школи «Упровадження інноваційних форм і методів роботи, використання ІКТ у навчально-виховному процесі з метою формування всебічно розвиненої, соціально адаптованої, громадсько активної особистості учня» на четвертому етапі роботи. У школі визначена структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів з питань навчально - виховного процесу.
 Головними пріоритетами в методичній роботі школи є забезпечення цілеспрямованого безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності вчителя, науково-методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Участь у методичній роботі - це професійний обов'язок кожного педагогічного працівника школи.
 Методична робота в школі організовувалась через традиційні колективні та індивідуальні форми. Працювала Школа молодого вчителя, методичні об’єднання, 3 творчі групи, учителі брали участь у конкурсах,семінарах, проходили курсове підвищення кваліфікації. Робота зосереджувалась навколо методичних об’єднань, яких у школі працює 7. Їхня діяльність була спрямована на конструктивну, оперативну роботу, яка сприяла участі педагогічних працівників у різних формах роботи. Головними завданнями у методичній роботі були: активізація інноваційного потенціалу педагогічних працівників, створення умов для розвитку та самореалізації творчої особистості учителя та учнів, активне використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Керівниками методичних об’єднань Севастьяновою Л.І., Крикуновою Н.М., Самарською І.А., Компанієць Ю.В., Федоренко Л.П., Лукашенко С.В., Адаменком В.І. сплановано роботу методичних об’єднань, опрацьовано методичні рекомендації щодо вивчення окремих предметів у 2017-2018 н. р., оновлені програми, Критерії оцінювання навальних досягнень, виготовлено методичні дайджести.
 Активізувалася робота методичних об’єднань під час проведення предметних тижнів і декад. Цікавим та насиченим був тиждень учителів англійської мови, тиждень писемності, тиждень географії , хімії та біології, історії та правознавства, математики та інформатики.
 Відповідно до наказу в школі створено сім методичних об’єднань:
 • початкових класів;

 • філологічного циклу;

 • інформатики, математики, фізики, астрономії;

 • англійської мови;

 • природничого циклу (географії, хімії, біології, історії, правознавства,економіки);

 • естетичного циклу( музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання);

 • фізичної культури.

Головними завданнями методичних об’єднань є :

- підвищення рівня загально дидактичної і методичної підготовки педагогів, забезпечення засвоєння і використання сучасних інноваційних методів і прийомів навчання школярів;

- організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;

- виявлення, пропагування нових підходів до організації навчально – виховного процесу;

- забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики викладання;

- створення умов для самоосвіти вчителів.

 

Уже традиційними стали методичні фестивалі педагогічних ідей, панорами ідей - забезпечують можливість кожному вчителеві презентувати свої ідеї, напрацювання. Практикуємо проведення таких форм методичної роботи в контексті підготовки до педради, педагогічних читань, під час проведення предметних тижнів.

Згідно з річним планом роботи школи проводилися засідання педагогічної ради. Продовжили роботу творчі групи: «Основи гуманно-особистісної педагогіки в освітньому процесі» (керівник Кобець І.В., учитель початкових класів); «Використання активних та інтерактивних методів навчання на уроках природничого циклу» (керівник Галаган Н.М., учитель географії) та «Адаптація учнів 1-х, 5-х, 10 класів – важлива передумова успішного навчання» (керівник Островська Т.Ю., практичний психолог).

Адміністрацією школи в I семестрі було вивчено питання організації навчально-виховного процесу в 1 класі, наступності у навчанні між початковою та основною школою. Проведено психолого-педагогічні консиліуми «Результати адаптації першокласників до навчання в школі» та «Результати адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі».

Відповідно до річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р. та плану роботи Кременчуцького міського науково-методичного центру, згідно з графіком внутрішньошкільного контролю, наказу по школі «Про порядок вивчення стану викладання предметів у 2017-2018 навчальному році» від 04.09.2017р. № 208 о/д, забезпечення реалізації Державних стандартів базової й повної середньої освіти, у I семестрі було вивчено стан викладання хімії, у ІІ семестрі вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з художньої культури.

Проведена значна робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та впровадження їх у навчально-виховний процес. Удосконалювалась робота над поглибленням знань учнів з теорії і методики навчання та виховання, психології, науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методики її викладання.

Важливою формою методичної роботи, колективного вивчення й обговорення актуальних науково-методичних проблем є педагогічні читання. У дванадцятих Всеукраїнських Читаннях з Гуманної Педагогіки «Сім’я – лоно культури людства» взяли учителі школи початкової школи Кобець І.В., Сенаторова Л.Ф. (м.Київ, 16-17 грудня 2017р.).

З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу, підтримки талановитих школярів і творчої праці педагогічних працівників, наказу по школі «Про проведення предметних тижнів у 2017-2018 н.р.», розробляється та затверджується План проведення предметного тижня, на шкільному сайті висвітлюються заходи проведеного тижня, усі матеріали оформлюються до методичного портфоліо «Предметні тижні» . За підсумками проведеного тижня педагогічної майстерності вчителями випускаються методичні дайджести.

Підсумки проведених тижнів розглядаються на нарадах при директорові та обговорюються на засіданні ШМО.

Протягом 2017 – 2018 н.р. на базі школи було проведено ряд заходів:

 • міський семінар учителів історії «Формування національної свідомості, патріотизму,громадянської позиції молодого покоління в сучасних умовах української школи шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи на уроках історії та суспільствознавчого курсу «Людина і світ» (20 лютого 2018 року) ;

 • міський семінар директорів закладів загальної середньої освіти «Модернізація освітнього середовища та змісту освіти в контексті Концепції Нової української школи» ( 11 квітня 2018 року);

 • майстер-клас учителя трудового навчання Погорілої Н.М. з теми «Декоративно-підвісний виріб для інтер’єрного помешкання» ( лютий 2018р.), на якому вчитель поділилася досвідом роботи з учителями міста.

 

У листопаді 2017року педагогічні працівники школи Довга О.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи, Крикунова Н.М., учитель української мови та літератури, Галаган Н.М. і Лєлєкова О.Л., учителі географії, Островська Т.Ю., практичний психолог, взяли участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища», підготували тези доповідей.

Протягом 2017-2018 н.р. заступник директора з навчально-виховної роботи Довга О.Ю. брала активну участь у роботі міської творчої групи заступників директорів з навчально-виховної роботи «Інноваційний стиль діяльності заступників директорів шкіл», виступала з обміну досвідом на засіданні у квітні 2018року, також була учасником ІV міжнародної конференції «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства», яка проходила при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проходитиме.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Упродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досвід роботи вчителя української мови та літератури Крикуно- вої Н.М., яка стала лауреатом міського конкурсу «Учитель року - 2018» в номінації «Українська мова» та підготувала методичну розробку з теми «Віртуальний кабінет як засіб формування креативного мультимедійного простору на уроках словесності», виступала з обміном досвіду на засіданні міського методичного об’єднання учителів української мови та літератури у січні 2018року.

Молоді вчителі активно працювали в міській школі молодого вчителя. У жовтні 2017р. вчитель англійської мови Білецька Д.В. брала участь у педагогічному колі «Майстерність професійної взаємодії педагога», що відбулося на базі КНВК № 5. Протягом року вчитель початкових класів Лебедєва С.О. брала участь у роботі педагогічної майстерні «Метод проектів у початкових класах» на базі КНВК №4.

Методичний та творчий потенціал учителів, їхня професійна майстерність стали запорукою успіхів учнів школи на олімпіадах (міських та обласних) і в конкурсах-захистах наукових робіт членів МАН. Учні школи взяли участь у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Усього переможцями та призерами стали 32 учні.

Питання організації методичної роботи в школі згідно з річним планом роботи школи виносилися на засідання педагогічної ради, обговорювалися на засіданнях методичної ради школи.

Ми переконуємося в тому, що чітко спланована і правильно поставлена внутрішньошкільна методична робота відчутно впливає на розвиток творчої ініціативи вчителів, на підвищення їхньої фахової майстерності, а в кінцевому результаті на рівень досягнень і вмінь учнів.

Харчування в закладі організовано відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі єдиного меню, розробленого інженером-технологом Департаменту освіти з урахуванням вимог до щоденної різноманітності страв протягом тижня, норм харчування для відповідних категорій, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Працівники харчоблоку дотримуються режиму харчування учнів, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів). У належному стані перебуває устаткування харчоблоку: наявні плити, виробничі столи, марковані обробні дошки, спеціальне обладнання, холодильна побутова техніка, оновлено інвентар, посуд . У школі затверджені графіки чергування, щоденне меню вивішене на видному місці, ведуться картотеки страв, журнали бракеражу готової та сирої продукції, журнал контролю харчування учнів та журнал батьківського .

Відповідно до плану роботи школи здійснюються перевірки стану харчування учнів адміністрацією школи, членами батьківського комітету.

З метою систематичного дотримання вимог зако­нодавства щодо організації харчування запроваджено постійно діючу комісію з контролю організації харчування, яка проводить періодичні та несподівані перевірки роботи харчоблоку, буфету, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правильність збереження і терміни реалізації продуктів харчування, дотримання рецептури і технології приготування страв тощо. Результати перевірок фіксуються в журналі контролю харчування. Через буфет здійснюється реалізація продукції,затвердженої в СЕС - негазована вода, соки, тістечка, бутерброди, печиво, вафлі. Стовідсотково забезпечено всіх учнів питною водою. Вартість одноразового гарячого харчування учнів 1-4 класів з квітня 2018 року становить 11,40грн., середня вартість обідів – 12 грн.

На початок 2017-2018 н.р. у закладі харчувалися 631 учень. З них:

 • учнів 1-4 класів - 359 (100%); 5-11 класів – 182;

 • у групах продовженого дня – 90 дітей;

 • дітей, позбавлених батьківського піклування – 1,

 • діти – сироти – 2,

 • діти-інваліди – 6,

 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються за інклюзивною формою навчання – 3;

 • учнів, батьки яких є учасниками бойових дій (АТО) – 17,

 • учнів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” – 16.

Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій у школі забезпечується на основі відповідних документів: Закону України від 01.06.2000р. №1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанов Кабінету Міністрів України № 856 від 19.06.2002р. «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 02.02.2011р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, довідок, наданих управлінням соціального захисту населення Автозаводської та Крюківської районних рад департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО, заяв батьків учнів.

Учні пільгових категорій (діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, учні, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій) 100% забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Станом на травень 2018 року гарячим харчуванням охоплено 596 учнів школи. З них:

 • учнів 1-4 класів - 360 (100%); 5-11 класів – 147;

 • у групах продовженого дня – 89 дітей;

 • дітей, позбавлених батьківського піклування – 1,

 • діти – сироти – 2,

 • діти-інваліди – 5,

 • діти з особливими освітніми потребами, які навчаються за інклюзивною формою навчання – 3;

 • учнів, батьки яких є учасниками бойових дій (АТО) – 18,

 • учнів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” – 13.

Організація навчання учнів з особливими освітніми потребами

у класах з інклюзивною формою навчання

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, на підставі листа МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Пpo структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році», листа МОН України № 1/9-325 від 14 червня 2017 року «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році», листа МОН № 1/9-639 від 29.11.17 року «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації у школі у 2017–2018 навчальному році створено класи з інклюзивною формою навчання: 1-А, 2-Б, 2-В, 5-Б, 6-Б, 8-В. У них навчаються 6 учнів з особливими освітніми потребами ( по 1 учню в кожному класі).

Для організації інклюзивного навчання цих дітей у нашій школі створено відповідні умови: призначено асистента вчителя з інклюзивним та інтегрованим навчанням, яка здійснює соціальний супровід дітей, для проведення корекційно-розвиткових занять, вивчення стану адаптації учнів з ООП - практичного психолога, діти мають можливість користуватися спортивною та актовою залою, комп’ютерним кабінетом, відвідують бібліотечно-інформаційний центр, їдальню (забезпечені безкоштовним харчуванням).

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018році». На основі цього розроблений індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

У колективі розроблена триєдина система: адаптація, співпраця педагогів, забезпечення безбар’єрного фізичного середовища.

Діти з особливими освітніми потребами залучаються до навчання в гуртках, спортивних секціях відповідно до своїх можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

За період 2017-2018 навчального року виховна робота проводилася за такими пріоритетними напрямками: ціннісне ставлення до людей; до себе; до природи; до суспільства; до праці; до мистецтва.

Втілення виховної мети проводилось через реалізацію наступних виховних завдань:

 1. Формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.

 2. Запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, безпритульності, підліткової злочинності.

 3. Формування необхідних умінь і навичок, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки.

 4. Оновлення змісту і форм виховного процесу, передусім – шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій.

 5. Посилення співпраці школи та сім’ї для більш успішної реалізації мети та завдань виховної роботи.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, у нашій школі створено чітку систему виховної роботи, програму творчого розвитку і саморозвитку на базі проектно-технологічного підходу у вихованні, який дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі.

Координаційним центром виховної роботи є методичне об'єднання класних керівників. Основні заходи, що спрямовані на реалізацію річного плану, розроблені та зазначені у плані виховної роботи школи, особистому плані роботи заступника директора з виховної роботи, у планах класних керівників. Питання виховання протягом року систематично розглядалися на нарадах при директорові, нарадах класних керівників, педрадах.

Кожен класний керівник має "Папку виховної роботи", який містить у собі:

- інформацію про учнів, батьків;

- паспорт здоров'я;

- соціальний паспорт;

- тематику індивідуальних бесід;

- протоколи батьківських зборів;

- плани виховної роботи;

- роботу з соціально неадаптованими учнями та учнями різних категорій.

За структурою виховну роботу в школі можна поділити на чотири ланки: виховна робота адміністрації, робота соціально-психологічної служби, робота класних керівників, робота вчителів школи.

З метою демократизації навчання та виховання успішно працює дитячо-юнацька організація учнівського врядування „КТІД”. Вона є громадським, створеним на добровільних засадах , самодіяльним об’єднанням дітей, підлітків та дорослих. Основною метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей підростаючого покоління.

Педагогічний колектив школи велику увагу приділяє вихованню в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави. 1 вересня проведено урочисту лінійку до Дня знань. Протягом першого тижня сформовано органи учнівського співуправління. У вересні-жовтні учні школи взяли активну участь у акціях «Напиши листа солдату», «Благодійний ярмарок», «Макулатуринг». Також учні школи стали активними учасниками акції «Добро жменями» (збір пластикових кришок) – здали 65 кг. Діти 4-11 класів традиційно восени та навесні беруть участь у акціях «Чисте подвір’я», «Парки – легені міста», «Зелена толока», під час яких діти роблять більш комфортним територію школи та найближчих парків «Ювілейний» та «Придніпровський».

У вересні до Дня фізичної культури та спорту для учнів школи були проведені легкоатлетична естафета, змагання команд 9-х класів з волейболу, виставка стіннівок «Спорт для всіх».

До Дня міста в школі проведено цикл різноманітних заходів.

Виховуємо в учнів почуття глибокої поваги до Конституції України. Практикуємо проведення таких виховних заходів: година спілкування „Конституція – основний Закон”, „Чому наш прапор жовто-блакитний?”, „Про що розповідає наш Герб”; диспути „Що означає бути патріотом?”; турніри „Юні знавці права”, „Діти та їхні права”; брейн-ринги „Правознавці”.

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно у центрі уваги педагогічного колективу школи. У центрі особливої уваги - неблагополучні сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Чітко працює лекторій «Сімейна розмова». Практикуємо проведення Днів відкритих дверей для батьків, «круглі столи» за участю лікарів, працівників адмінорганів. Ефективною формою роботи є консультації практичного психолога, поглиблене психодіагностичне вивчення дітей «групи ризику», педагогічні практикуми. Оформлені стенди «Поради психолога», скринька довіри. Кожного місяця проводяться рейди «Урок», «Сім’я» „Дзвінок, „Фільтр, «Дозвілля». У шкільній бібліотеці обладнано куточок „Все про закон” та інформаційний стенд „Закон і ми”. У 2017-2018 н.р. в школі успішно реалізується цільовий проект правовиховної направленості «Я дію відповідально».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. № 631 «Про вживання вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» та річного плану школи будується робота з дітьми пільгових категорій. Щорічно у серпні-вересні класні керівники обстежують умови життя і виховання дітей та підлітків - проводиться педагогічна акція „Чим живеш, дитино?”. Мета – відвідування вдома дітей пільгових категорій, вивчення матеріально-побутових умов учнів.

Після обстеження складають списки різних категорій дітей. Списки необхідні для своєчасного надання допомоги дитині, яка її потребує. Так, діти позбавлені батьківського піклування (їх у школі – 1), та сироти (2), забезпечуються безкоштовним харчуванням, єдиними квитками для проїзду у транспорті, шкільною та спортивною формою, відвідують гуртки та секції.

Діти інших пільгових категорій (з багатодітних сімей, малозабезпечені, діти-інваліди, чорнобильці тощо) завжди перебувають у центрі уваги класних керівників та адміністрації школи. За можливістю їм надається посильна допомога. Педагогічний колектив школи працює в тісному зв’язку із ССД Автозаводської районної ради, СПД МВП, ЦССМ, ГО «Євроклуб», ГО «Відродження», ГО «Нове серце».

Наша школа активно співпрацює із громадськими організаціями, позашкільними освітніми установами, які займаються з учнями в позанавчальний час (міські спортивні/танцювальні школи та секції, БДЮТ, МПК, ПК «Дормаш», ПК «Нафтохімік», ОДЮК тощо).

Класні керівники та класоводи на виховних годинах проводять бесіди щодо профілактики безпритульності, бездоглядності та попередження насильства в сім’ях, залучають учнів пільгових категорій до відвідування гуртків, фізкультурно-спортивних об’єднань, екскурсій та інших заходів. Проводиться велика робота з дітьми, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, складена система роботи з такими учнями.

Листопад - місячник превентивного виховання та формування навичок свідомої поведінки, у першій декаді грудня проходить акція «16 днів проти насилля», у рамках яких проведено цикл різноманітних заходів.

Для забезпечення сприятливих умов розвитку здібностей учнів та їх самореалізації у школі створена система позакласної навчально-виховної роботи, яка містить такі напрямки:

1. Робота з дітьми, що виявляють здібності до вивчення окремих предметів (факультативи, індивідуальні заняття).

2. Групова робота (предметні гуртки, спортивні секції, гуртки художньо-естетичного напрямку).

3. Участь у міських, районних, обласних та всеукраїнських конкурсах.

У цьому навчальному році до гурткової та секційної роботи було залучено 672 учнів.

Зведена таблиця

про кількість учнів, залучених до гурткової та секційної роботи

у 2017-2018н.р.

з\п

Назва гуртка

Напрямок

Керівник

Кількість дітей

 1.  

Патріот

Військово-патріотичний

Зубченко Т.В.

12

 1.  

Хореогра-фічний

Художньо-естетичний

Кохно Н.В.

64

 1.  

Вокальний

Художньо-естетичний

Бояренцева Л.Ю.

12

 1.  

Лідер

Психологічний

Островська Т.Ю.

12

 1.  

Браво

Художньо-естетичний

Кочубей О.П

86

 1.  

Рукавичка

Художньо-естетичний

Бояренцева Л.Ю.

Кохно Н.В

Кочубей О.П

96

 1.  

Баскетбол

Спортивний

Варич Т.Г.

28

 1.  

Легка атлетика

Спортивний

Свір В.Ф.

48

 1.  

Настільний теніс

Спортивний

Свір В.Ф.

42

 1.  

Волейбол

Спортивний

Федоренко Л.П.

28

 1.  

Ритміка

Спортивний

Кохно Н.В

54

 1.  

Футбол

Спортивний

Свір В.Ф.

26

 1.  

Шашки\Шахмати

Спортивний

Сердюк В.М.

51

 1.  

Юні екологи

Туристсько-краєзнавчий

Самарська І.А.

12

 1.  

Мандрівник

Туристсько-краєзнавчий

Галаган Н.М.

32

 1.  

Декламатор

Художньо-естетичний

Ткаченко Л.І.

15

 1.  

Юний журналіст

Художньо-естетичний

Арутюнова О.А.

18

 1.  

ЦДД

Суспільство-знавчий

Островська Т.Ю.

36

 

У грудні в школі проведено вертепне дійство «Привітання Святого Миколая» для учнів 1-11 класів та вихованців ДНЗ №11, №25. Для учнів 5-11-х класів шкільним театром «Рукавичка» підготовлено та продемонстровано музичну казку «Дюймовочка» та водевіль «Три бажання» за мотивами казки Б.Грінченка. Учні школи взяли активну участь у міських акціях «Святий Миколай – дітям», «Збережи ялинку», «Годівничка», «Серце до серця». Шкільний проект «Тварини це не іграшки» зайняв І місце на міському конкурсі відеороликів «Разом за добро».

У школі в позанавчальний час постійно проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, вернісажі, вистави, у яких учні мають змогу проявити свої таланти.

Також у нашій школі працює Центр Дитячої Дипломатії, керівником якого є практичний психолог Островська Т.Ю. Протягом 2017-2018 н.р. ЦДД ЗОШ №20 проведені наступні заходи:

1. Постійне накопичення та систематизація літератури з історії, географії, культури та економіки країн-партнерів України.

2. Поповнення банку даних про міста-побратими Кременчука.

3. Засідання ЦДД:

- заняття з гендерного виховання;

- заняття з громадянського виховання;

- заняття з виховання толерантності;

- вивчення особливостей Євросоюзу та країн, що є його членами.

4. Участь та проведення міських заходів до Дня Миру.

5. Участь в акції «Я пізнаю світ» - екскурсії до Києва з відвідуванням посольств країн, акредитованих у Києві: Індонезії, Малайзії, США.

6. Участь у конкурсах з історії та культури країн, які є партнерами України.

7. Інформаційні хвилинки, які проводяться членами клубу по класах з висвітлення подій, що відбуваються в місті у напрямку співпраці з іншими державами, про країни Євросоюзу, тощо;

8. Проведення конкурсу презентацій «Ми вивчаємо Європу».

9. Участь у ХVІ Асамблеї юних народних дипломатів.

10. В рамках Міжнародного Дня миру 22 вересня в нашій школі пройшов

ІІІ  етап Асамблеї юних дипломатів «Армія добра» за мир» -  зустріч з представниками посольства Литви в Україні  та м. Алітус.

З початку грудня 2017 р. наша школа почала електронну переписку з учителями Гарлявської гімназії імені Йозаса Лукши Каунасського району Литви. 21 березня 2018р., після тривалого листування відбулась перша скайп-зустріч учнів нашої  школи та Гарлявської гімназії імені Йозаса Лукши Каунасського району Литви . Діти познайомилися, розповіли про свої школи та особливості навчання в Україні та Литві. Нашим новим друзям було цікаво дізнатись про Кременчук та Україну. Учні нашої школи розпитували про м.Гарляву, м.Каунас та республіку Литву.

Також два старшокласники нашої школи беруть участь у спільному україно-литовському проекті «100 вітань Литві», який присвячений 100-річчю відновлення незалежності Литовської Республіки.

Протягом 2017-2018 н.р. команди учнів школи взяли участь у всіх міських та зональних спортивних змаганнях, які проводились у залік міської Спартакіади школярів серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів м.Кременчука. Команда школи «Боривітер» у травні на міському етапі змагань військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») зайняла ІІ місце.

Виховання ціннісного ставлення у молоді до здорового способу життя в центрі уваги всього педагогічного колективу школи. Цій меті були присвячені заходи:

 • Шкільні спортивні змагання «Ну-мо, хлопці!»;

 • Участь команди школи «Боривітер» у міському етапі гри «Сокіл» (Джура);

 • Заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом;

 • Шкільна виставка малюнків «Здоровий спосіб життя»;

 • Участь команди школи у фотокросі в рамках акції «Серце до серця».

 • Зональні військово-спортивні змагання до Дня захисника України «Служити Україні – справа честі та життя» ( 17.10.2017)

Також формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів школи здійснюється через: випуск листків здоров'я, класні години та бесіди, направлені на зміцнення моральності серед учнів та утвердження здорового способу життя; систематичні виховні години та бесіди про виконання санітарно-гігієнічних норм та правил поведінки в школі. У вересні проводяться змагання до всесвітнього Дня фізичної культури та спорту; олімпійські уроки. Команди учнів школи під керівництвом учителів фізичної культури беруть активну участь в міських спортивних змаганнях. Спеціалісти ЦССМ проводять лекції з профілактики тютюнопаління з використанням відеороліків. У школі постійно відбуваються зустрічі з лікарями різної спеціалізації з метою популяризації санітарно-гігієнічних знань. Навчально-виховний процес у школі побудований із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, затвердженими Державними санітарними правилами.

З учнями школи проводиться робота щодо вивчення і популяризації знань з техніки безпеки. Класні керівники систематично проводять інструктажі з техніки безпеки з фіксацією у відповідних журналах (вступний, первинний, цільовий, повторний).

У вересні кожного навчального року з метою активізації роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в рамках конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!» проводяться наступні заходи:

 • Учні 1-6 класів виготовляють схеми «Дорога додому. Дорога до школи»;

 • В усіх класах проходить єдиний урок з правил дорожнього руху;

 • У інформаційно-бібліотечному центрі школи проходить книжкова виставка «Вивчаємо правила дорожнього руху»;

 • Проводиться виставка-конкурс дитячих малюнків з безпеки
  дорожнього руху для учнів 1-7 класів;

 • Проходить виставка листівок «Увага! Діти на дорозі!» серед учнів 8-11 класів;

 • У 1-11 класах проведено тематичні виховні заходи (вікторини, конкурси, рольові ігри, бесіди).

Систематично проводяться зустрічі з працівниками ДАІ, пожежної охорони з метою профілактики дорожньо-транспортного та побутового травматизму серед учнів. З метою профілактики дитячого травматизму в школі організовано чергування вчителів та учнів на перервах.

Належну увагу приділяємо профорієнтаційній роботі з учнями. Кожного року лютий - „Місяць профорієнтації”. Організовуємо індивідуальні зустрічі-бесіди представників ПТУ та технікумів з учнями 9-х класів та їх батьками, Дні відкритих дверей, спільні заходи з учбовими закладами, відвідували Міжрайонний центр зайнятості. У школі встановлений і працює профорієнтаційний термінал міського ЦЗ, тісно співпрацюємо з міським центром зайнятості.

Проводимо анкетування учнів для виявлення професійних нахилів та здібностей, тестування, екскурсії до учбових закладів та на підприємства міста.

Працюємо над розвитком та вдосконаленням економічного виховання. Практикуємо проведення таких виховних заходів: бесіди „Як виховати у собі справжнього господаря”, „Бережи своє та шкільне майно”, „Як заробляти гроші?”, „Економіка і я”; ігри „Мале підприємство”, „Юний підприємець”; тематична зустріч „Економіка – професія майбутнього”, курси за вибором з основ економіки.

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи і сім’ї.

У школі запроваджено єдину Програму підвищення психолого-педагогічної культури батьківської громадськості школи, яка є розділом плану виховної роботи школи. Основні завдання програми:

 • Налагодження тісного зв’язку школи з батьками.

 • Активізація роботи батьківського сектора щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти.

 • Співпраця з органами місцевого самоврядування щодо впливу на батьків, діти яких порушують Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку.

 • Аналіз стану навчальних досягнень учнів і виявлення причин байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 • Пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків.

 • Сприяння батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.

 • Допомога батькам обдарованих дітей у розвитку дитячих нахилів і талантів.

 • Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин "педагоги-батьки".

Тісний взаємозв’язок школи та сім’ї розвивається завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи. З цією метою в школі працює психолого-педагогічний всеобуч. Двічі на рік відбуваються загальношкільні конференції. Постійно практичним психологом, адміністрацією проводяться бесіди та консультації з батьками. 4-5 разів на рік відбуваються класні батьківські збори. Систематично проводяться різні за методами і напрямками класні родинні заходи, загальношкільні родинні свята. Проводиться залучення батьків до виховної роботи через роботу батьківських комітетів класів та загальношкільного батьківського комітету. Протягом жовтня 2017 року для батьків учнів середніх класів спільно з працівниками сектору превентивної діяльності КМВП були проведені батьківські збори на тему «Закон про відповідальність батьків за виховання дітей».

Державна політика спрямована на максимальне охоплення загальною середньою освітою всіх громадян України шкільного віку, забезпечення їх рівного доступу до загальної середньої освіти, наступності та безперервності якісної освіти, підтримку галузі відповідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами.

Тому з метою виконання ст.53 Конституції України, ст.ст.14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст.6, 18, 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.ст.19, 21, 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства» в Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №20 кожного навчального року прослідковується подальше навчання випускників 9-х та 11-х класів.

Так, у 2017р. у школі отримало повну загальну середню освіту 26 учнів, з них вступило до ВНЗ III-IY рівня акредитації – 19 учнів, ВНЗ I-II рівня акредитації - 5 учнів, ПТНЗ - 2 учні. Базову середню освіту в 2017 році отримало 77 учня, продовжили навчання у 10 класі нашої школи – 36, ВНЗ I-II рівня акредитації – 20, ПТНЗ – 21.

Кожного року організовується відпочинок та оздоровлення учнів влітку. Так у 2017 році в пришкільному таборі з денним перебування «Дивограй» та профільному таборі «Юний дипломат» відпочили 99 учнів.

Адміністрація веде систематичний контроль за організацією виховної роботи. Ведуться журнали обліку відвідування учнями гуртків, вивчаються результати виховної роботи за окремими напрямками, аналізуються та вносяться корективи у планування. Педагогічний і учнівський колективи, сім’я та громадськість координують свої дії у виховному процесі. У школі складено план внутрішньошкільного контролю за організацією виховної роботи. Контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналах, черговими, результати фіксуються секретарем у «Журналі обліку учнів, відсутніх на заняттях».

Педагоги нашої школи прагнуть, аби процес соціалізації учнів відбувався якомога якісніше та безпечніше, а тому переконані в необхідності проведення заходів та впровадження політики захисту дітей від будь-яких форм насильства.

Пріоритетним напрямом виховної роботи нашої школи є створення та реалізація проекту «Школа – територія без насильства».

10-11 січня 2017 року заступник директора з виховної роботи нашої школи Малько Т.А. взяла участь у тренінгу «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі», який був проведений у м.Полтаві за ініціативи ГО «Жіночий консорціум України». З метою формування спільного бачення проблеми насильства та створення спільного плану дій протягом січня-квітня 2017р. усі педагоги школи, проявивши значну зацікавленість, пройшли навчання за матеріалами, наданими під час тренінгу. Педагоги на уроках, заняттях, годинах спілкування, батьківських зборах використовують отримані знання. Під час І семестру 2017-2018 н.р. діти, учителі та батьки, працюючи разом, виробили єдині норми поведінки, які допомагають функціонувати школі як території без насильства.

Педагоги та учні школи є активними учасниками виховного процесу, виконують громадські доручення, залучені до роботи гуртків, клубів, спортивних секцій. Рівень ефективності участі всіх класів у виховних заходах високий. Педагогічний колектив школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів виховання, координуючи основні напрями.

 

  Бюджет школи на 2018 рік  становить 11 млн.905 тис.905 грн., з яких  освітня субвенція складає 8 млн. 158тис. 904 грн.  - це фонд заробітної плати педагогічних працівників та нарахування на заробітну плату, місцевий бюджет – 3млн. 743 тис. 101 грн. заробітна плата та нарахування на заробітну плату технічного персоналу, оплата енергоносіїв та комунальних платежів, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 469,274 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 180 тис.389 грн.
Теперішня будова  школи більше 50 років знаходиться у експлуатації, але не зважаючи на значний вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази школи, підтриманні її у робочому стані..           
 Вчасно здійснюється  бухгалтерією проплата за спожиті школою енергоносії. Завдяки  злагодженості в роботі всього колективу , школа не виходить за межі лімітів спожитих енергоносіїв.   
Постійно проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, списуються або оприбутковуються  матеріали.
Говорячи про фінансово-господарську роботу  потрібно зауважити, що подвір`я школи  завжди прибране, кронуються дерева, фарбується  огорожа,  біляться бордюри, своєчасно скошується трава,  вивозиться сміття.
 
У приміщеннях школи постійно підтримується чистота та порядок.
Замінено 20 вікон: площею 83,5м2
Замінено вхідні двері в школу - 2шт.
Замінено лампи освітлення на LED лампи в 5 класних кімнатах.
Встановлено 4 LED-прожектори для зовнішнього освітлення території школи.
Зроблено ремонт класної кімнати №5 (стіни ,стеля, освітлення).
Зроблено ремонт 57м2 штукатурки стін І-го поверху.
Замінено 21пог. м магістралі постачання холодної води.
Замінено 1,8 пог. м каналізаційної труби.
Пофарбовано підлогу в кожній класній кімнаті,коридорах,актовій і спортивній залах,їдальні.
Пофарбовано 72 пог. м огорожі школи.
Пофарбовано стіни в 6-ти класних кімнатах,спортивній залі.
Пофарбовано цоколь будівлі школи.
Виготовлено шафи в кл.кім.№23
Придбано 5 вогнегасників.
Виконано повірку 43 вогнегасників.
Замінено електрощит на ІІІ-му поверсі.
Встановлено сертифіковані пожежобезпечні двері в електрощитовій.
На цьому моя доповідь завершується.

 

Дякую всім за увагу.
Також хочу висловити слова подяки всім : учителям за  велику роботу, за любов до своєї професії, за творчість, за терпіння, батькам - за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю.

 

Директор школи В.М.Никифоренко